Writing Competition - Entries in by 12th June

Please e-mail entries to Ms Howitt (laura.howitt2@argyll-bute.gov.uk) on/before 3pm on Friday 12th June. For S1 - S3.

Co-fharpais sgoinneil airson fileantaich AS1-AS3

Tagh tiotal agus sgrìobh mu dheidhinn.

“Chan eil càil nas fheàrr na an sgoil”

NO

“Cladaichean is Uisgeachan na h-Alba”

NO

“Glaiste”

DUAISEAN

A’ chiad duais – cairt gibht luach £50

An dàrna duais – cairt gibht luach £30

An treas duais – cairt gibht luach £20

[endif]--![endif]--


Follow Us
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Black Google+ Icon
Recent Posts