Easyfunding - £33.91!

Tha deagh thoiseach tòiseachaidh air a bhith againn leis a’ mhaoin againn am-bliadhna. Tha sibh air £33.91 a thogail dhuinn tro Easyfundraising.

We've had a good start to our fundraising this year as you have raised £33.91 for deparment funds through Easyfundraising during lockdown.


Follow Us
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Black Google+ Icon
Recent Posts