Chaidh Turas Canada a chuir dheth gu h-oifigeil/Canada Trip officially cancelled.

Chaidh an turas a chuir dheth gu h-oifigeil. Obraichidh Ms Howitt agus Miss Kellow leis an SLT gus ceann-latha ùr a dhealbhadh ann an 2022 no 2023.

The trip has been officially cancelled as a result of Covid 19. Ms Howitt and Miss Kellow will continue to work with the SLT to agree a new date in 2022 or 2023.


Follow Us
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Black Google+ Icon
Recent Posts